Tên người quay Phần thưởng Thời gian
Teengirl Thần Thú 01 15 2018 11:23PM
JaxEnd Etin 01 15 2018 11:23PM
zGiaiTriz Túi Đá Cường Hóa 01 15 2018 10:43PM
HiếpRoiGiet Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2018 10:12PM
vvc Túi Vàng May Mắn 01 15 2018 10:04PM
TếtLoPhết Thẻ Cào 10.000 01 15 2018 9:57PM
RÂm Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 01 15 2018 9:44PM
TraiĐấtTổx Thẻ Cào 10.000 01 12 2018 10:21PM
Hokagez Rương Vũ Khí 01 12 2018 10:11PM
vvc Nguyên Liệu Quý 01 12 2018 9:58PM