Tên người quay Phần thưởng Thời gian
ZzMèoBáĐạoZz Nguyên Liệu Quý 07 3 2018 11:49PM
VácCàyQuaNúi Gói Ngọc Khảm Nạm 07 3 2018 11:49PM
MQA Thẻ Cào 10.000 06 11 2018 11:15PM
iBáVô Nguyên Liệu Quý 06 11 2018 11:11PM
HuntBệnh Gói Ngọc Khảm Nạm 06 11 2018 11:04PM
Lazy Đá Tái Tạo 06 11 2018 10:16PM
MySad Gói Ngọc Khảm Nạm 06 11 2018 10:11PM
zFA Gói Trang Bị 06 11 2018 10:10PM
TíckTắk Túi Đá Cường Hóa 06 11 2018 10:05PM
ÚiZờiƠi Gói Trang Bị 06 10 2018 7:32PM
Lazy Rương Vũ Khí 05 27 2018 9:32PM
Platon Thẻ Cào 10.000 05 27 2018 9:18PM
BắtConSâu Gói Ngọc Khảm Nạm 05 27 2018 9:06PM
VTQ Gói Ngọc Khảm Nạm 05 27 2018 9:06PM
HOKAGE Gói Trang Bị 05 26 2018 11:54PM
Platon Túi Vàng May Mắn 05 26 2018 10:33PM
NÓKIA Thẻ Cào 10.000 05 26 2018 10:24PM
NÓKIA Thêm Lượt Quay 05 26 2018 10:23PM
NewStyle Gói Ngọc Khảm Nạm 05 26 2018 10:04PM
iKun Gói Ngọc Khảm Nạm 05 26 2018 10:01PM
Lazy Gói Trang Bị 05 26 2018 9:55PM
ÚiZờiƠi Nguyên Liệu Quý 05 26 2018 9:30PM
ZzKẻSănTiênzZ Đá Tái Tạo 05 26 2018 9:26PM
LayzBearZ Túi Vàng May Mắn 05 26 2018 9:15PM
ÚiZờiƠi Túi Đá Cường Hóa 05 8 2018 11:49PM
ThánhTăng Etin 05 8 2018 11:42PM
DịchVụHốtXác Etin 05 8 2018 10:53PM
Jes Túi Vàng May Mắn 05 8 2018 10:50PM
VácCàyQuaNúi Túi Đá Cường Hóa 05 8 2018 10:47PM
Chocolatedeath Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 05 8 2018 10:46PM
GONz Nguyên Liệu Quý 05 8 2018 10:39PM
vvc Thẻ Cào 10.000 05 8 2018 10:31PM
JOJO Gói Trang Bị 05 8 2018 10:23PM
CaLaHan Nguyên Liệu Quý 05 8 2018 10:22PM
zFA Nguyên Liệu Quý 05 8 2018 10:19PM
JOJO Gói Ngọc Khảm Nạm 05 4 2018 8:33PM
JOJO Nguyên Liệu Quý 05 4 2018 8:33PM
Jipoo Túi Vàng May Mắn 05 3 2018 11:47PM
LazyBearZ Gói Ngọc Khảm Nạm 05 3 2018 11:47PM
zGiaiTriz Gói Ngọc Khảm Nạm 05 3 2018 11:42PM
Thính Thẻ Cào 10.000 05 3 2018 11:37PM
Thính Thêm Lượt Quay 05 3 2018 11:36PM
Chocolatedeath Túi Vàng May Mắn 05 3 2018 11:35PM
ZzMèoBáĐạoZz Gói Ngọc Khảm Nạm 05 3 2018 11:35PM
tội Túi Vàng May Mắn 05 3 2018 11:35PM
ÚiZờiƠi Nguyên Liệu Quý 05 3 2018 11:35PM
UFT Quyền Năng Mistra 05 3 2018 11:34PM
BenC Gói Ngọc Khảm Nạm 05 3 2018 11:34PM
Lazy Túi Đá Cường Hóa 05 3 2018 11:34PM
iKun Nguyên Liệu Quý 05 3 2018 11:34PM