Tên người quay Phần thưởng Thời gian
KimTheHee Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 1:35PM
VừaGiaTù Etin 03 30 2020 1:32PM
Alistar Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 1:31PM
SiêuNhânXám Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 10:31AM
SiêuNhânXám Thẻ Cào 10.000 03 30 2020 10:30AM
Maxs Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 6:35AM
Maxs Gói Trang Bị 03 30 2020 6:35AM
Maxs Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 6:34AM
Maxs Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 6:34AM
Maxs Túi Đá Cường Hóa 03 30 2020 6:34AM
Maxs Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 6:33AM
Maxs Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 6:32AM
Maxs Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 6:32AM
iTháiGiám Thẻ Cào 10.000 03 30 2020 4:50AM
iTháiGiám Quyền Năng Mistra 03 30 2020 4:50AM
iTháiGiám Thẻ Cào 20.000 03 30 2020 4:49AM
iTháiGiám Túi Đá Cường Hóa 03 30 2020 4:49AM
iTháiGiám Rương Vũ Khí 03 30 2020 4:48AM
iTháiGiám Etin 03 30 2020 4:48AM
đí Thẻ Cào 10.000 03 30 2020 1:06AM
đí Túi Đá Cường Hóa 03 30 2020 1:06AM
đí Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 1:05AM
đí Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 30 2020 1:05AM
đí Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 1:04AM
đí Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 1:04AM
đí Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 1:04AM
đí Thần Lực Cyerlic 03 30 2020 1:03AM
GONz Quyền Năng Mistra 03 30 2020 12:24AM
GONz Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:24AM
GONz Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:23AM
GONz Túi Đá Cường Hóa 03 30 2020 12:23AM
ArcBishop Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:23AM
ArcBishop Thẻ Cào 10.000 03 30 2020 12:22AM
GONz Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:22AM
ArcBishop Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:22AM
ArcBishop Etin 03 30 2020 12:22AM
ArcBishop Thẻ Cào 10.000 03 30 2020 12:21AM
ArcBishop Thẻ Cào 50.000 03 30 2020 12:21AM
ArcBishop Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:20AM
ArcBishop Gói Trang Bị 03 30 2020 12:20AM
ArcBishop Rương Vũ Khí 03 30 2020 12:19AM
ArcBishop Rương Vũ Khí 03 30 2020 12:19AM
oOPisces Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:17AM
oOPisces Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:16AM
oOPisces Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:15AM
iSaoCôHồn Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:13AM
BrokenHeartX Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:13AM
Lazy Rương Vũ Khí 03 30 2020 12:13AM
iSaoCôHồn Gói Trang Bị 03 30 2020 12:12AM
Lazy Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:12AM
BrokenHeartX Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:12AM
iSaoCôHồn Thêm Lượt Quay 03 30 2020 12:12AM
Lazy Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:12AM
BrokenHeartX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:12AM
iSaoCôHồn Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 30 2020 12:12AM
Lazy Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:11AM
iSaoCôHồn Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:11AM
BrokenHeartX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:11AM
Lazy Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:11AM
iSaoCôHồn Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:11AM
BrokenHeartX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:11AM
Lazy Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:11AM
iSaoCôHồn Thêm Lượt Quay 03 30 2020 12:11AM
iSaoCôHồn Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:10AM
iSaoCôHồn Thẻ Cào 10.000 03 30 2020 12:10AM
iSaoCôHồn Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:10AM
NắngNóng Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:09AM
iSaoCôHồn Thêm Lượt Quay 03 30 2020 12:09AM
iSaoCôHồn Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:09AM
NắngNóng Gói Trang Bị 03 30 2020 12:09AM
NắngNóng Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:08AM
NắngNóng Gói Trang Bị 03 30 2020 12:07AM
NắngNóng Thần Lực Cyerlic 03 30 2020 12:07AM
NắngNóng Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:07AM
Jes Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:06AM
Jes Thần Lực Cyerlic 03 30 2020 12:06AM
Jes Gói Trang Bị 03 30 2020 12:06AM
NắngNóng Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:05AM
NắngNóng Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 30 2020 12:04AM
NắngNóng Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:04AM
Bonz Quyền Năng Mistra 03 30 2020 12:04AM
Bonz Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:04AM
Bonz Quyền Năng Mistra 03 30 2020 12:04AM
NắngNóng Túi Đá Cường Hóa 03 30 2020 12:04AM
Bonz Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:04AM
Bonz Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:03AM
Jes Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:03AM
Jes Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:03AM
Jes Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:03AM
iSaoCôHồn Gói Trang Bị 03 30 2020 12:03AM
Jes Gói Trang Bị 03 30 2020 12:02AM
iSaoCôHồn Etin 03 30 2020 12:02AM
Jes Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:02AM
ZzMèoBáĐạozZ Thần Lực Cyerlic 03 30 2020 12:02AM
Jes Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:02AM
ZzMèoBáĐạozZ Thẻ Cào 10.000 03 30 2020 12:01AM
Jes Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:01AM
ThaoNguDot Quyền Năng Mistra 03 30 2020 12:01AM
oOPisces Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:01AM
ZzMèoBáĐạozZ Gói Ngọc Khảm Nạm 03 30 2020 12:01AM
Jes Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:01AM
ThaoNguDot Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:01AM
ArcBishop Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:01AM
HỏaVânTà Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:01AM
oOPisces Thẻ Cào 10.000 03 30 2020 12:01AM
ZzMèoBáĐạozZ Thẻ Cào 20.000 03 30 2020 12:01AM
ThaoNguDot Nguyên Liệu Quý 03 30 2020 12:01AM
ZzMèoBáĐạozZ Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:01AM
oOPisces Etin 03 30 2020 12:01AM
ThaoNguDot Túi Đá Cường Hóa 03 30 2020 12:00AM
ZzMèoBáĐạozZ Rương Vũ Khí 03 30 2020 12:00AM
ThaoNguDot Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:00AM
HỏaVânTà Túi Đá Cường Hóa 03 30 2020 12:00AM
ZzMèoBáĐạozZ Túi Đá Cường Hóa 03 30 2020 12:00AM
ThaoNguDot Túi Vàng May Mắn 03 30 2020 12:00AM
ZzSoloPlayerzZ Thẻ Cào 10.000 03 30 2020 12:00AM
ThaoNguDot Thẻ Cào 50.000 03 29 2020 11:59PM
ZzSoloPlayerzZ Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:59PM
ThaoNguDot Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:59PM
ZzSoloPlayerzZ Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:59PM
HỏaVânTà Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:59PM
ThaoNguDot Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:59PM
ZzSoloPlayerzZ Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:59PM
ThaoNguDot Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:58PM
ZzSoloPlayerzZ Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:58PM
Bonz Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:58PM
iZipX Gói Trang Bị 03 29 2020 11:58PM
ThaoNguDot Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:58PM
ZzSoloPlayerzZ Thần Thú 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Etin 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:58PM
iZipX Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:58PM
ZzSoloPlayerzZ Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:58PM
CấmVệQuân Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:58PM
KBT Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:58PM
Bazooka Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:58PM
iZipX Thêm Lượt Quay 03 29 2020 11:58PM
ZzSoloPlayerzZ Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:58PM
KBT Thêm Lượt Quay 03 29 2020 11:57PM
Bazooka Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:57PM
SiêuNhânXám Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:57PM
KTrungKien Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:57PM
iZipX Etin 03 29 2020 11:57PM
HỏaVânTà Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:57PM
ZzSoloPlayerzZ Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:57PM
KBT Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:57PM
Bazooka Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:57PM
SiêuNhânXám Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 29 2020 11:57PM
AppCB Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:57PM
KTrungKien Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:57PM
iZipX Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:57PM
ZzSoloPlayerzZ Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:57PM
KBT Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:57PM
Bazooka Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:57PM
KieuGiaTrong Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:57PM
SiêuNhânXám Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:57PM
AppCB Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:57PM
KTrungKien Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:57PM
iZipX Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:57PM
magicC Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:57PM
ZzSoloPlayerzZ Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:57PM
KBT Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:57PM
KieuGiaTrong Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:56PM
KTrungKien Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:56PM
AppCB Gói Trang Bị 03 29 2020 11:56PM
iZipX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:56PM
KBT Etin 03 29 2020 11:56PM
Bazooka Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:56PM
KieuGiaTrong Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:56PM
KTrungKien Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:56PM
AppCB Etin 03 29 2020 11:56PM
iZipX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:56PM
Bazooka Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:56PM
magicC Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:56PM
KieuGiaTrong Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:56PM
AppCB Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:56PM
iZipX Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:56PM
KBT Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:56PM
iPsyche Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:56PM
Bazooka Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:56PM
magicC Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:56PM
KTrungKien Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:55PM
HỏaVânTà Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:55PM
KieuGiaTrong Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:55PM
AppCB Etin 03 29 2020 11:55PM
iZipX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:55PM
KBT Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 29 2020 11:55PM
iPsyche Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:55PM
Bazooka Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:55PM
KTrungKien Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:55PM
iZipX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:55PM
iPsyche Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:55PM
KBT Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:55PM
Bazooka Gói Trang Bị 03 29 2020 11:55PM
KTrungKien Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:55PM
Zeno Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:55PM
iZipX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:55PM
cakiem Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:55PM
iPsyche Đá Tái Tạo 03 29 2020 11:55PM
LùnLì Etin 03 29 2020 11:55PM
Bazooka Thẻ Cào 50.000 03 29 2020 11:55PM
Zeno Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:54PM
BảoNhi Gói Trang Bị 03 29 2020 11:54PM
iZipX Etin 03 29 2020 11:54PM
magicC Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:54PM
iPsyche Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:54PM
LùnLì Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:54PM
KTrungKien Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:54PM
Bazooka Gói Trang Bị 03 29 2020 11:54PM
KieuGiaTrong Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:54PM
Zeno Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:54PM
iZipX Đá Tái Tạo 03 29 2020 11:54PM
BảoNhi Gói Trang Bị 03 29 2020 11:54PM
magicC Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:54PM
iPsyche Etin 03 29 2020 11:54PM
KBT Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:54PM
KTrungKien Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:54PM
LùnLì Etin 03 29 2020 11:54PM
MộcKaKazZz Etin 03 29 2020 11:54PM
ZeusXz Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:54PM
KieuGiaTrong Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:54PM
Zeno Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:54PM
iZipX Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:54PM
iPsyche Etin 03 29 2020 11:54PM
BảoNhi Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:54PM
MộcKaKazZz Etin 03 29 2020 11:54PM
magicC Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:54PM
KBT Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:54PM
ZzDGBzZ Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:54PM
LùnLì Thêm Lượt Quay 03 29 2020 11:54PM
MộcKaKazZz Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:54PM
Zeno Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:54PM
KieuGiaTrong Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:54PM
ZeusXz Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:54PM
KTrungKien Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:54PM
iZipX Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:54PM
Ying Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:53PM
iPsyche Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:53PM
BảoNhi Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:53PM
MộcKaKazZz Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:53PM
ZzDGBzZ Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:53PM
Zeno Etin 03 29 2020 11:53PM
LùnLì Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:53PM
magicC Thần Thú 03 29 2020 11:53PM
iZipX Gói Trang Bị 03 29 2020 11:53PM
iPsyche Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:53PM
Ying Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:53PM
BảoNhi Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:53PM
MộcKaKazZz Đá Tái Tạo 03 29 2020 11:53PM
KBT Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:53PM
ZeusXz Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:53PM
ZzDGBzZ Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:53PM
Zeno Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:53PM
LùnLì Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:53PM
magicC Etin 03 29 2020 11:53PM
LakXongHút Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:53PM
BảoNhi Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:53PM
iPsyche Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:53PM
Ying Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:53PM
TKC Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:53PM
Zeno Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 29 2020 11:53PM
ZzDGBzZ Thêm Lượt Quay 03 29 2020 11:53PM
LakXongHút Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:53PM
LùnLì Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:53PM
iZipX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:52PM
BảoNhi Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:52PM
iPsyche Etin 03 29 2020 11:52PM
Zeno Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:52PM
TKC Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:52PM
ZzDGBzZ Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:52PM
LakXongHút Etin 03 29 2020 11:52PM
KieuGiaTrong Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:52PM
iZipX Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:52PM
iPsyche Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:52PM
BảoNhi Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:52PM
Ying Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:52PM
iLucifer Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:52PM
Zeno Etin 03 29 2020 11:52PM
TKC Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:52PM
LakXongHút Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 29 2020 11:52PM
iPsyche Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:52PM
Alistar Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:52PM
ZzDGBzZ Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:52PM
BảoNhi Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:52PM
KieuGiaTrong Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:52PM
iLucifer Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:52PM
Zeno Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:52PM
TKC Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:52PM
magicC Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:52PM
Ying Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:52PM
iPsyche Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:52PM
LakXongHút Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:52PM
Alistar Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:52PM
ZzDGBzZ Gói Trang Bị 03 29 2020 11:52PM
KieuGiaTrong Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:51PM
iLucifer Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:51PM
magicC Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:51PM
iPsyche Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:51PM
Ying Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:51PM
Alistar Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:51PM
TKC Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:51PM
LakXongHút Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:51PM
ZzDGBzZ Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:51PM
iLucifer Thêm Lượt Quay 03 29 2020 11:51PM
iPsyche Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:51PM
CiTyE Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:51PM
LakXongHút Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:51PM
Alistar Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:51PM
ZzDGBzZ Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:51PM
iPsyche Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:51PM
Alistar Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:51PM
CiTyE Gói Trang Bị 03 29 2020 11:51PM
Ying Etin 03 29 2020 11:50PM
CiTyE Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 29 2020 11:50PM
iPsyche Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:50PM
Ying Gói Trang Bị 03 29 2020 11:50PM
Alistar Thêm Lượt Quay 03 29 2020 11:50PM
zBHP Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:50PM
CiTyE Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:50PM
magicC Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:50PM
zBHP Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:50PM
CiTyE Đá Tái Tạo 03 29 2020 11:50PM
Alistar Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:49PM
Ying Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:49PM
CiTyE Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:49PM
zBHP Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:49PM
Alistar Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:49PM
CiTyE Etin 03 29 2020 11:49PM
Alistar Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:49PM
ZzThanhDungzZ Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:49PM
òÓoHưngNáy Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:48PM
NupLumBanTia Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:48PM
CiTyE Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:48PM
ZzThanhDungzZ Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:48PM
Alistar Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:48PM
NupLumBanTia Etin 03 29 2020 11:48PM
òÓoHưngNáy Thẻ Cào 50.000 03 29 2020 11:48PM
Ying Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:48PM
CiTyE Gói Trang Bị 03 29 2020 11:48PM
zBHP Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:48PM
TankSML Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:48PM
NupLumBanTia Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:48PM
Alistar Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:48PM
òÓoHưngNáy Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:48PM
ZzThanhDungzZ Gói Trang Bị 03 29 2020 11:48PM
NupLumBanTia Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:48PM
TankSML Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 29 2020 11:47PM
NắngNóng Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:47PM
CiTyE Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:47PM
zBHP Etin 03 29 2020 11:47PM
Alistar Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:47PM
NupLumBanTia Thêm Lượt Quay 03 29 2020 11:47PM
CiTyE Etin 03 29 2020 11:47PM
zBHP Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:47PM
NupLumBanTia Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:47PM
zBHP Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:47PM
Ying Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:46PM
TankSML Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:46PM
zBHP Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:46PM
BắnLén Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:46PM
zBHP Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:46PM
TankSML Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:46PM
zBHP Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:46PM
BắnLén Gói Trang Bị 03 29 2020 11:45PM
TankSML Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:45PM
zBHP Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:45PM
ZeusXz Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:45PM
VệbinhAS Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:45PM
SiêuNhânĐen Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:45PM
DươngQUÂN Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:45PM
TankSML Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:44PM
ZeusXz Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:44PM
VệbinhAS Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:44PM
SiêuNhânĐen Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:44PM
DươngQUÂN Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:44PM
VệbinhAS Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:44PM
TankSML Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:44PM
DươngQUÂN Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:44PM
TankSML Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:44PM
ZeusXz Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:43PM
NhẫnTâm Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:43PM
BarbarianX Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:43PM
TankSML Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:43PM
NhẫnTâm Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:43PM
BarbarianX Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:43PM
TankSML Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:43PM
CánhCụt Etin 03 29 2020 11:42PM
NhẫnTâm Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:42PM
BarbarianX Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:42PM
BắnLén Etin 03 29 2020 11:42PM
NhẫnTâm Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:41PM
BắnLén Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:41PM
BắnLén Gói Trang Bị 03 29 2020 11:41PM
LamLam Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:41PM
TủnĐẹpTrai Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:41PM
ỘpPa Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:40PM
TankSML Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:40PM
TủnĐẹpTrai Gói Trang Bị 03 29 2020 11:40PM
LamLam Thần Lực Cyerlic 03 29 2020 11:40PM
NhẫnTâm Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:40PM
ỘpPa Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:40PM
TIENONGHAICA Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:40PM
TủnĐẹpTrai Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:40PM
AsinKs Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:40PM
Ring Gói Trang Bị 03 29 2020 11:40PM
BắnLén Đá Tái Tạo 03 29 2020 11:40PM
ỘpPa Etin 03 29 2020 11:40PM
SiêuNhânTím Etin 03 29 2020 11:40PM
TIENONGHAICA Gói Trang Bị 03 29 2020 11:40PM
TủnĐẹpTrai Etin 03 29 2020 11:40PM
LamLam Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:40PM
AsinKs Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:40PM
Ring Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:39PM
ỘpPa Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:39PM
TủnĐẹpTrai Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:39PM
TIENONGHAICA Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:39PM
LamLam Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:39PM
AsinKs Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:39PM
ỘpPa Gói Trang Bị 03 29 2020 11:39PM
Ring Gói Trang Bị 03 29 2020 11:39PM
LamLam Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:39PM
AsinKs Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:39PM
RồngBạchKim Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:39PM
TIENONGHAICA Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:39PM
Ring Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:38PM
AsinKs Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:38PM
RồngBạchKim Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:38PM
LamLam Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:38PM
ỘpPa Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:38PM
Ring Thêm Lượt Quay 03 29 2020 11:38PM
LamLam Thẻ Cào 50.000 03 29 2020 11:38PM
ỘpPa Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:38PM
Namii Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:38PM
BắnLén Gói Trang Bị 03 29 2020 11:38PM
ỘpPa Gói Trang Bị 03 29 2020 11:38PM
LamLam Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:38PM
Namii Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:37PM
BắnLén Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:37PM
TIENONGHAICA Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:37PM
ỘpPa Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:37PM
LamLam Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:37PM
RồngBạchKim Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:37PM
Namii Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:37PM
BắnLén Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:37PM
LamLam Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:37PM
RồngBạchKim Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:37PM
ỘpPa Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:37PM
Namii Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:37PM
LamLam Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:37PM
RồngBạchKim Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:37PM
Namii Etin 03 29 2020 11:36PM
ỘpPa Etin 03 29 2020 11:36PM
Ring Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:36PM
WaterFall Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:36PM
Namii Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:36PM
Namii Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:36PM
WaterFall Etin 03 29 2020 11:36PM
Namii Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:35PM
WaterFall Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:35PM
Ring Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:35PM
Namii Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:35PM
Daeneryss Thẻ Cào 10.000 03 29 2020 11:35PM
BắnLén Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:35PM
WaterFall Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:35PM
Ring Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 29 2020 11:35PM
Namii Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:35PM
WaterFall Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:34PM
Namii Quyền Năng Mistra 03 29 2020 11:34PM
Ring Etin 03 29 2020 11:34PM
LakXongHút Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:34PM
BắnLén Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:34PM
ABCDEFGH Đá Tái Tạo 03 29 2020 11:33PM
LakXongHút Gói Trang Bị 03 29 2020 11:33PM
ABCDEFGH Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 29 2020 11:33PM
Ring Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:33PM
LakXongHút Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:33PM
ABCDEFGH Túi Đá Cường Hóa 03 29 2020 11:33PM
LakXongHút Thẻ Cào 20.000 03 29 2020 11:33PM
Ring Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:33PM
ABCDEFGH Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:32PM
LakXongHút Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:32PM
ABCDEFGH Etin 03 29 2020 11:32PM
Ring Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:32PM
LakXongHút Rương Vũ Khí 03 29 2020 11:32PM
GraceX Gói Trang Bị 03 29 2020 11:32PM
đí Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:32PM
LakXongHút Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:32PM
Arvin Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:32PM
ZúNhỏZừaXoạZ Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:32PM
GraceX Nguyên Liệu Quý 03 29 2020 11:31PM
SiêuNhânXám Túi Vàng May Mắn 03 29 2020 11:31PM
CORV Gói Ngọc Khảm Nạm 03 29 2020 11:31PM