Tên người quay Phần thưởng Thời gian
Pisces Gói Ngọc Khảm Nạm 01 19 2021 12:01AM
Pisces Nguyên Liệu Quý 01 19 2021 12:01AM
Jes Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 11:58PM
Jes Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 11:58PM
Jes Quyền Năng Mistra 01 18 2021 11:58PM
Jes Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 11:57PM
iLamLam Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 11:56PM
RucaShuX Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 11:51PM
RucaShuX Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 11:50PM
Neptune Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 11:49PM
TênMớiToanh Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 11:36PM
TênMớiToanh Rương Vũ Khí 01 18 2021 11:35PM
Misao Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 11:31PM
TraiĐấtTổX Rương Vũ Khí 01 18 2021 11:00PM
RoyalArcher Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:59PM
RedDog Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:55PM
RedDog Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:55PM
RedDog Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:54PM
Dios Rương Vũ Khí 01 18 2021 10:42PM
Dios Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:42PM
TổngGiámĐốc Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:41PM
Zoo Gói Trang Bị 01 18 2021 10:39PM
KeoCFSua Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 10:37PM
RucaShuX Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:37PM
RucaShuX Túi Đá Cường Hóa 01 18 2021 10:36PM
LãoCòi Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:34PM
Kazim Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:34PM
LãoCòi Etin 01 18 2021 10:34PM
Kazim Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:33PM
KBT Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 10:33PM
KBT Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:32PM
VừaGiaTù Quyền Năng Mistra 01 18 2021 10:32PM
VừaGiaTù Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:31PM
VừaGiaTù Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:31PM
ZzMrHieuzZ Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:26PM
ZzMrHieuzZ Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 10:26PM
HoàngGiaXX Thẻ Cào 50.000 01 18 2021 10:24PM
HoàngGiaXX Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:24PM
VềQuêĂnTết Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:21PM
VềQuêĂnTết Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 10:20PM
ÔngChú Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:20PM
ÔngChú Gói Trang Bị 01 18 2021 10:19PM
WaterFall Thẻ Cào 20.000 01 18 2021 10:18PM
tsmetrai Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:18PM
MeoBeo Quyền Năng Mistra 01 18 2021 10:17PM
MeoBeo Thẻ Cào 20.000 01 18 2021 10:17PM
iBuff Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:16PM
MeoBeo Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 10:16PM
Kazim Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:15PM
KhánhTrắng Thần Lực Cyerlic 01 18 2021 10:15PM
Ring Thẻ Cào 20.000 01 18 2021 10:14PM
Ring Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:13PM
Winterrr Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:11PM
HOKAGE Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 10:11PM
HOKAGE Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 10:11PM
Thầyy Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 10:11PM
Thầyy Gói Trang Bị 01 18 2021 10:11PM
HỏaCơ Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:09PM
HỏaCơ Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 01 18 2021 10:08PM
WTS Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:08PM
ỐC Gói Trang Bị 01 18 2021 10:07PM
Anhkutee Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:07PM
HaXinh Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:06PM
TổSưGia Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:05PM
Behemoth Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:05PM
TổSưGia Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:05PM
Behemoth Thẻ Cào 20.000 01 18 2021 10:04PM
KNB Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 10:01PM
KNB Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 10:01PM
KNOS Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:01PM
KhánhTrắng Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 10:00PM
LáXaLìaCành Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 10:00PM
LáXaLìaCành Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 10:00PM
iDươngÚùu Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 9:59PM
Masx Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 9:59PM
iPvP Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 9:59PM
ThíchĂnĐòn Gói Trang Bị 01 18 2021 9:59PM
iDươngÚùu Đá Tái Tạo 01 18 2021 9:59PM
ThíchĂnĐòn Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 9:58PM
LeonardoXX Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 9:55PM
Kosaka Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 01 18 2021 9:55PM
LeonardoXX Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 9:55PM
Kosaka Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 9:55PM
ÚiZờiƠi Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 9:54PM
Pisces Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 9:51PM
GONz Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 9:47PM
AsinK Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 9:45PM
Vụt Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 9:45PM
BenMedia Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 9:44PM
BenMedia Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 9:44PM
ImmortalsGS Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 9:41PM
ImmortalsGS Túi Đá Cường Hóa 01 18 2021 9:41PM
iKV Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 9:40PM
iSaoCôHồn Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 9:32PM
ảo Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 9:31PM
MrXoắn Rương Vũ Khí 01 18 2021 9:30PM
TênMớiToanh Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 9:25PM
TrangPT Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 9:24PM
Dios Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 9:19PM
FaceX Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 9:17PM
Hasy Quyền Năng Mistra 01 18 2021 9:15PM
iDươngÚùu Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 9:14PM
KBT Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 9:11PM
GSbavi Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 9:08PM
LãoCòi Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 9:06PM
Ring Túi Đá Cường Hóa 01 18 2021 9:06PM
VềQuêĂnTết Túi Đá Cường Hóa 01 18 2021 9:05PM
zRip Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 9:03PM
iChịDậu Thẻ Cào 20.000 01 18 2021 8:58PM
HOKAGE Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 8:55PM
ZzMrHieuzZ Rương Vũ Khí 01 18 2021 8:51PM
Behemoth Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 8:51PM
HỏaCơ Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 8:49PM
BáoỨng Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 8:49PM
LáXaLìaCành Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 8:46PM
ThíchĂnĐòn Túi Đá Cường Hóa 01 18 2021 8:45PM
TổSưGia Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 8:45PM
LeonardoXX Túi Đá Cường Hóa 01 18 2021 8:45PM
iHana Thẻ Cào 50.000 01 18 2021 8:45PM
LeonardoXX Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 8:45PM
BenMedia Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 8:44PM
KNB Thẻ Cào 20.000 01 18 2021 8:43PM
Thầyy Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 8:42PM
HoàngGiaXX Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 8:42PM
Kosaka Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 8:40PM
SiêuNhânHồng Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 8:40PM
ImmortalsGS Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 8:36PM
MộcKaKa Gói Ngọc Khảm Nạm 01 18 2021 7:47AM
MộcKaKa Nguyên Liệu Quý 01 18 2021 7:47AM
MộcKaKa Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 7:47AM
MộcKaKa Thẻ Cào 10.000 01 18 2021 7:47AM
MộcKaKa Gói Trang Bị 01 18 2021 7:47AM
MộcKaKa Túi Vàng May Mắn 01 18 2021 7:47AM
MộcKaKa Chúc May Mắn Lần Sau 01 18 2021 7:47AM
Neptune Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 11:32PM
GSbavi Gói Trang Bị 01 17 2021 11:27PM
GSbavi Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 11:27PM
Lazy Chúc May Mắn Lần Sau 01 17 2021 11:19PM
Lazy Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 11:19PM
Lazy Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 11:19PM
Lazy Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 11:18PM
Lazy Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 11:18PM
Lazy Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 11:18PM
Ring Thẻ Cào 20.000 01 17 2021 11:16PM
Ring Thêm Lượt Quay 01 17 2021 11:16PM
Ring Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 11:15PM
NhưMộtCơnGió Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 11:15PM
NhưMộtCơnGió Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 11:15PM
RucaShuX Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 10:49PM
iChịDậu Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 10:48PM
Lazy Gói Trang Bị 01 17 2021 10:47PM
Pisces Quyền Năng Mistra 01 17 2021 10:39PM
LastSonldier Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 10:38PM
LastSonldier Chúc May Mắn Lần Sau 01 17 2021 10:38PM
TổSưGia Thẻ Cào 20.000 01 17 2021 10:34PM
RedDog Gói Trang Bị 01 17 2021 10:33PM
RedDog Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 10:33PM
RedDog Rương Vũ Khí 01 17 2021 10:32PM
TổSưGia Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 10:32PM
ZzMrHieuzZ Thẻ Cào 10.000 01 17 2021 10:30PM
ZzMrHieuzZ Gói Trang Bị 01 17 2021 10:29PM
NhưMộtCơnGió Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 10:17PM
Dios Chúc May Mắn Lần Sau 01 17 2021 10:13PM
MeoBeo Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 10:13PM
MeoBeo Thêm Lượt Quay 01 17 2021 10:12PM
MeoBeo Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 10:12PM
MeoBeo Rương Vũ Khí 01 17 2021 10:11PM
VTVz Thẻ Cào 20.000 01 17 2021 10:09PM
KhánhTrắng Etin 01 17 2021 10:08PM
KhánhTrắng Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 10:07PM
Kazim Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 10:05PM
RucaShuX Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 10:02PM
RucaShuX Chúc May Mắn Lần Sau 01 17 2021 10:01PM
WaterFall Thần Lực Cyerlic 01 17 2021 9:56PM
Sann Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:56PM
WaterFall Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 9:56PM
WaterFall Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 9:56PM
Kosaka Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 9:54PM
BenMedia Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 9:53PM
BenMedia Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 9:53PM
BenMedia Gói Trang Bị 01 17 2021 9:53PM
BenMedia Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:53PM
BenMedia Chúc May Mắn Lần Sau 01 17 2021 9:53PM
BenMedia Etin 01 17 2021 9:53PM
Misao Thẻ Cào 20.000 01 17 2021 9:53PM
BenMedia Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 9:53PM
BenMedia Thần Lực Cyerlic 01 17 2021 9:53PM
BenMedia Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:53PM
FaceX Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:52PM
FaceX Rương Vũ Khí 01 17 2021 9:51PM
TraiĐấtTổX Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:50PM
TrangPT Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 9:48PM
TrangPT Rương Vũ Khí 01 17 2021 9:48PM
LáXaLìaCành Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 9:48PM
LáXaLìaCành Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:48PM
ollo Gói Trang Bị 01 17 2021 9:46PM
MQA Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 9:46PM
MQA Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 9:45PM
KNB Thẻ Cào 10.000 01 17 2021 9:45PM
KNB Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 9:45PM
Kosaka Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 01 17 2021 9:44PM
iBuff Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 9:43PM
Masx Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 9:43PM
Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 9:43PM
iPvP Thẻ Cào 10.000 01 17 2021 9:42PM
ZzMrHieuzZ Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 9:42PM
AsinK Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:40PM
iDươngÚùu Quyền Năng Mistra 01 17 2021 9:40PM
iDươngÚùu Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:40PM
iDươngÚùu Etin 01 17 2021 9:39PM
WTS Thẻ Cào 10.000 01 17 2021 9:38PM
zZNoVaZz Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 9:38PM
HBK Thẻ Cào 10.000 01 17 2021 9:38PM
zZNoVaZz Thẻ Cào 10.000 01 17 2021 9:37PM
VềQuêĂnTết Thẻ Cào 10.000 01 17 2021 9:37PM
NVK Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 9:37PM
PVD Thần Lực Cyerlic 01 17 2021 9:37PM
Genie Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:37PM
VềQuêĂnTết Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 9:37PM
VềQuêĂnTết Thêm Lượt Quay 01 17 2021 9:36PM
iLamLam Thần Lực Cyerlic 01 17 2021 9:36PM
VềQuêĂnTết Rương Vũ Khí 01 17 2021 9:36PM
NgườiThép Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 9:36PM
NgườiThép Quyền Năng Mistra 01 17 2021 9:35PM
MrXoắn Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:34PM
ThíchĂnĐòn Chúc May Mắn Lần Sau 01 17 2021 9:34PM
ThíchĂnĐòn Gói Trang Bị 01 17 2021 9:33PM
KingOfTanks Etin 01 17 2021 9:30PM
KingOfTanks Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:30PM
HOKAGE Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 9:27PM
HOKAGE Etin 01 17 2021 9:26PM
BQT Gói Trang Bị 01 17 2021 9:23PM
BáoỨng Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 9:23PM
BQT Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:23PM
KBT Thần Lực Cyerlic 01 17 2021 9:23PM
GONz Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:23PM
Menes Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 9:17PM
LastSonldier Thẻ Cào 20.000 01 17 2021 9:09PM
Ring Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 9:00PM
ảo Thẻ Cào 10.000 01 17 2021 8:57PM
Arvin Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 8:57PM
GSbavi Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 8:56PM
KhánhTrắng Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 8:56PM
KhánhTrắng Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 8:55PM
KhánhTrắng Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 8:55PM
Vụt Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 8:54PM
NgườiThép Etin 01 17 2021 8:52PM
iKV Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 8:51PM
MQA Gói Trang Bị 01 17 2021 8:51PM
Behemoth Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 8:50PM
TổSưGia Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 8:48PM
BQT Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 8:47PM
KingOfTanks Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 8:46PM
LáXaLìaCành Chúc May Mắn Lần Sau 01 17 2021 8:46PM
ThíchĂnĐòn Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 8:46PM
TrangPT Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 8:45PM
Kosaka Chúc May Mắn Lần Sau 01 17 2021 8:45PM
HOKAGE Nguyên Liệu Quý 01 17 2021 8:45PM
FaceX Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 8:44PM
zZNoVaZz Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 8:44PM
KNB Túi Vàng May Mắn 01 17 2021 8:40PM
KNB Gói Ngọc Khảm Nạm 01 17 2021 4:19PM
iChịDậu Túi Đá Cường Hóa 01 17 2021 9:02AM
NgườiThép Chúc May Mắn Lần Sau 01 16 2021 11:31PM
NgườiThép Thêm Lượt Quay 01 16 2021 11:31PM
NgườiThép Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 11:30PM
TrangPT Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 11:22PM
TrangPT Thẻ Cào 10.000 01 16 2021 11:22PM
HOKAGE Gói Trang Bị 01 16 2021 11:22PM
HOKAGE Etin 01 16 2021 11:22PM
Neptune Thẻ Cào 20.000 01 16 2021 11:02PM
LáXaLìaCành Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 10:40PM
LáXaLìaCành Chúc May Mắn Lần Sau 01 16 2021 10:40PM
Kosaka Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 10:35PM
ÚiZờiƠi Túi Đá Cường Hóa 01 16 2021 10:31PM
ThíchĂnĐòn Thẻ Cào 10.000 01 16 2021 10:29PM
ThíchĂnĐòn Gói Trang Bị 01 16 2021 10:29PM
zZNoVaZz Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 10:26PM
RedDog Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 10:26PM
MeoBeo Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 10:26PM
zZNoVaZz Gói Trang Bị 01 16 2021 10:25PM
iPanI Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 10:24PM
Kosaka Rương Vũ Khí 01 16 2021 10:19PM
Pisces Gói Trang Bị 01 16 2021 10:08PM
TổngGiámĐốc Chúc May Mắn Lần Sau 01 16 2021 10:06PM
iDươngÚùu Chúc May Mắn Lần Sau 01 16 2021 9:51PM
Masx Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 9:45PM
Misao Đá Tái Tạo 01 16 2021 9:44PM
LeonardoXX Chúc May Mắn Lần Sau 01 16 2021 9:40PM
NgườiHưngYên Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 9:35PM
NgườiHưngYên Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 9:35PM
Jes Túi Vàng May Mắn 01 16 2021 9:34PM
ZzMrHieuzZ Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 9:34PM
Zoo Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 9:25PM
BQT Túi Vàng May Mắn 01 16 2021 9:23PM
Kazim Thẻ Cào 10.000 01 16 2021 9:23PM
zTÔMÀU Túi Vàng May Mắn 01 16 2021 9:20PM
Ring Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 9:16PM
ZzKTVzZ Thẻ Cào 10.000 01 16 2021 9:14PM
òÓoHưngNáy Quyền Năng Mistra 01 16 2021 9:04PM
VềQuêĂnTết Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 9:01PM
iLamLam Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 8:59PM
BáoỨng Thẻ Cào 20.000 01 16 2021 8:58PM
MQA Etin 01 16 2021 8:52PM
iSaoCôHồn Túi Đá Cường Hóa 01 16 2021 8:51PM
AsinK Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 8:51PM
WaterFall Thẻ Cào 10.000 01 16 2021 8:50PM
KhánhTrắng Etin 01 16 2021 8:44PM
iKV Rương Vũ Khí 01 16 2021 8:43PM
LãoCòi Etin 01 16 2021 8:42PM
LãoCòi Thêm Lượt Quay 01 16 2021 8:41PM
Kosaka Chúc May Mắn Lần Sau 01 16 2021 8:35PM
LáXaLìaCành Quyền Năng Mistra 01 16 2021 8:35PM
Behemoth Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 8:35PM
TrangPT Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 8:34PM
HOKAGE Nguyên Liệu Quý 01 16 2021 8:30PM
IrisKnight Đá Tái Tạo 01 16 2021 8:25PM
zZNoVaZz Túi Đá Cường Hóa 01 16 2021 8:22PM
ThíchĂnĐòn Túi Vàng May Mắn 01 16 2021 8:21PM
NgườiThép Gói Ngọc Khảm Nạm 01 16 2021 8:21PM
iBuff Gói Trang Bị 01 15 2021 11:47PM
iBuff Thẻ Cào 10.000 01 15 2021 11:47PM
CiTyM Etin 01 15 2021 11:30PM
CiTyM Thẻ Cào 20.000 01 15 2021 11:30PM
iBuff Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 11:13PM
AsinK Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:51PM
KeoCFSua Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 10:41PM
KeoCFSua Rương Vũ Khí 01 15 2021 10:41PM
Jes Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 10:41PM
KeoCFSua Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 10:41PM
iLamLam Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 10:40PM
KhánhTrắng Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:39PM
KhánhTrắng Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:39PM
KhánhTrắng Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 10:39PM
Phi Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:38PM
iPvP Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 10:37PM
iAmBronzeV Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 10:37PM
iAmBronzeV Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:36PM
Masx Etin 01 15 2021 10:35PM
iDươngÚùu Rương Vũ Khí 01 15 2021 10:35PM
iDươngÚùu Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 10:34PM
NVK Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 10:34PM
KBT Thẻ Cào 10.000 01 15 2021 10:30PM
KBT Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 10:29PM
TrangPT Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 10:29PM
TrangPT Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:29PM
MUD Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 10:29PM
MUD Thẻ Cào 10.000 01 15 2021 10:28PM
MUD Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 10:28PM
MeoBeo Quyền Năng Mistra 01 15 2021 10:27PM
ZzMrHieuzZ Thẻ Cào 10.000 01 15 2021 10:26PM
MeoBeo Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 10:26PM
ZzMrHieuzZ Gói Trang Bị 01 15 2021 10:26PM
MeoBeo Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:26PM
ZzMrHieuzZ Thẻ Cào 10.000 01 15 2021 10:26PM
CiTyM Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 10:18PM
Sann Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 10:17PM
Pisces Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:16PM
Neptune Gói Trang Bị 01 15 2021 10:12PM
Tết Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 10:11PM
LáXaLìaCành Thần Lực Cyerlic 01 15 2021 10:08PM
LáXaLìaCành Quyền Năng Mistra 01 15 2021 10:08PM
LáXaLìaCành Thẻ Cào 50.000 01 15 2021 10:08PM
Hasy Quyền Năng Mistra 01 15 2021 10:07PM
Hasy Etin 01 15 2021 10:07PM
LeonardoXX Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 10:05PM
LeonardoXX Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:05PM
VừaGiaTù Gói Trang Bị 01 15 2021 10:03PM
VừaGiaTù Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 10:03PM
VừaGiaTù Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 10:02PM
GONz Gói Trang Bị 01 15 2021 10:00PM
KBT Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 9:59PM
iDươngÚùu Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 9:57PM
Ring Etin 01 15 2021 9:56PM
Behemoth Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 9:56PM
WaterFall Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 9:56PM
WaterFall Etin 01 15 2021 9:55PM
WaterFall Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 9:55PM
Kosaka Quyền Năng Mistra 01 15 2021 9:55PM
Kazim Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 9:55PM
Kazim Thẻ Cào 50.000 01 15 2021 9:54PM
Kazim Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 01 15 2021 9:54PM
Behemoth Gói Trang Bị 01 15 2021 9:54PM
IrisKnight Quyền Năng Mistra 01 15 2021 9:52PM
Misao Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 9:51PM
IrisKnight Quyền Năng Mistra 01 15 2021 9:51PM
Behemoth Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 9:49PM
HaXinh Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 9:49PM
ThíchĂnĐòn Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 9:48PM
ThíchĂnĐòn Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 9:48PM
TVH Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 9:45PM
zZNoVaZz Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 9:44PM
zZNoVaZz Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 9:43PM
iHana Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 9:41PM
iHana Gói Trang Bị 01 15 2021 9:40PM
Vụt Túi Đá Cường Hóa 01 15 2021 9:40PM
iHana Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 9:40PM
VềQuêĂnTết Túi Đá Cường Hóa 01 15 2021 9:37PM
VềQuêĂnTết Túi Đá Cường Hóa 01 15 2021 9:36PM
VềQuêĂnTết Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 9:36PM
Kosaka Etin 01 15 2021 9:35PM
PVD Đá Tái Tạo 01 15 2021 9:35PM
zRip Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 9:34PM
ĐóaRy Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 9:28PM
Zoo Quyền Năng Mistra 01 15 2021 9:28PM
ManUTĐ Gói Trang Bị 01 15 2021 9:27PM
NữHoàngTPhi Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 9:20PM
Kosaka Thẻ Cào 50.000 01 15 2021 9:18PM
iAmBronzeV Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 9:18PM
iKV Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 9:11PM
IrisKnight Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 9:05PM
ThíchĂnĐòn Chúc May Mắn Lần Sau 01 15 2021 9:01PM
LeonardoXX Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 8:58PM
TrangPT Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 8:58PM
Hasy Túi Vàng May Mắn 01 15 2021 8:57PM
zZNoVaZz Gói Ngọc Khảm Nạm 01 15 2021 8:50PM
iAmBronzeV Nguyên Liệu Quý 01 15 2021 8:28PM
MeoBeo Thẻ Cào 10.000 01 14 2021 8:32PM
TraiĐấtTổX Túi Vàng May Mắn 01 14 2021 3:13PM
HaXinh Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 11:49PM
KhánhTrắng Túi Đá Cường Hóa 01 13 2021 11:43PM
LeonardoXX Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 11:43PM
KhánhTrắng Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 11:42PM
LeonardoXX Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 11:42PM
iBuff Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 11:42PM
iBuff Etin 01 13 2021 11:41PM
ZzMrHieuzZ Thẻ Cào 10.000 01 13 2021 11:41PM
ZzMrHieuzZ Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 11:40PM
ZzMrHieuzZ Thẻ Cào 50.000 01 13 2021 11:40PM
iBuff Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 11:39PM
Anhkutee Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 11:39PM
LáXaLìaCành Thẻ Cào 50.000 01 13 2021 11:20PM
LáXaLìaCành Rương Vũ Khí 01 13 2021 11:19PM
TrangPT Thần Lực Cyerlic 01 13 2021 11:19PM
TrangPT Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 11:18PM
Ring Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 11:16PM
Ring Thần Lực Cyerlic 01 13 2021 11:16PM
Ring Thần Lực Cyerlic 01 13 2021 11:16PM
Behemoth Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 11:11PM
Behemoth Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 11:11PM
KeoCFSua Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 10:58PM
iDươngÚùu Thẻ Cào 10.000 01 13 2021 10:58PM
FaceX Chúc May Mắn Lần Sau 01 13 2021 10:56PM
HỏaCơ Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 10:56PM
iLamLam Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 10:55PM
HỏaCơ Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 10:54PM
Jes Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 10:54PM
iTủnX Rương Vũ Khí 01 13 2021 10:54PM
iTủnX Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 10:53PM
iAmBronzeV Chúc May Mắn Lần Sau 01 13 2021 10:51PM
BenMedia Rương Vũ Khí 01 13 2021 10:47PM
BenMedia Chúc May Mắn Lần Sau 01 13 2021 10:47PM
MeoBeo Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 10:45PM
MeoBeo Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 10:44PM
IrisKnight Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 10:40PM
Kazim Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 10:38PM
HOKAGE Quyền Năng Mistra 01 13 2021 10:36PM
PVD Quyền Năng Mistra 01 13 2021 10:34PM
zManUTDz Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 10:34PM
zZNoVaZz Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 10:29PM
zZNoVaZz Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 10:28PM
VTVz Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 01 13 2021 10:23PM
Behemoth Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 10:22PM
Masx Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 10:17PM
iPvP Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 10:05PM
Bistack Thẻ Cào 20.000 01 13 2021 10:00PM
Vụt Thần Lực Cyerlic 01 13 2021 10:00PM
HảiBăng Túi Đá Cường Hóa 01 13 2021 10:00PM
ZzKTVzZ Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 9:58PM
VềQuêĂnTết Etin 01 13 2021 9:51PM
Kosaka Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 9:50PM
TrangPT Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 9:32PM
KhánhTrắng Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 9:31PM
WaterFall Etin 01 13 2021 9:25PM
LeonardoXX Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 9:23PM
NữHoàngTPhi Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 9:22PM
LáXaLìaCành Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 9:22PM
iTủnX Chúc May Mắn Lần Sau 01 13 2021 9:19PM
BenMedia Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 9:18PM
iAmBronzeV Gói Trang Bị 01 13 2021 9:15PM
HỏaCơ Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 9:12PM
zZNoVaZz Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 9:11PM
HOKAGE Chúc May Mắn Lần Sau 01 13 2021 8:50PM
HOKAGE Rương Vũ Khí 01 13 2021 8:50PM
HOKAGE Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 8:50PM
HOKAGE Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 8:50PM
HOKAGE Thẻ Cào 10.000 01 13 2021 8:49PM
HOKAGE Chúc May Mắn Lần Sau 01 13 2021 8:49PM
HOKAGE Chúc May Mắn Lần Sau 01 13 2021 8:49PM
HOKAGE Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 8:48PM
HOKAGE Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 8:48PM
HOKAGE Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 8:48PM
HOKAGE Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 8:47PM
HOKAGE Túi Đá Cường Hóa 01 13 2021 8:47PM
HOKAGE Etin 01 13 2021 8:47PM
HOKAGE Túi Vàng May Mắn 01 13 2021 8:46PM
Lazy Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 10:32AM
Lazy Nguyên Liệu Quý 01 13 2021 10:31AM
Lazy Gói Ngọc Khảm Nạm 01 13 2021 10:31AM
Lazy Rương Vũ Khí 01 13 2021 10:31AM