Tên người quay Phần thưởng Thời gian
SoulCannonX Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 11:24PM
ChếtĐiCon Nguyên Liệu Quý 03 5 2019 11:12PM
MyHome Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 11:11PM
Behemoth Thần Lực Cyerlic 03 5 2019 11:09PM
TIENONGHAICA Quyền Năng Mistra 03 5 2019 11:09PM
ZzMèoBáĐạoZz Rương Vũ Khí 03 5 2019 11:04PM
Lazy Nguyên Liệu Quý 03 5 2019 11:02PM
ThậpTamMuội Rương Vũ Khí 03 5 2019 11:01PM
ÚiZờiƠi Đá Tái Tạo 03 5 2019 10:57PM
leloi Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 10:56PM
Nghécòi Nguyên Liệu Quý 03 5 2019 10:54PM
KhócĐiEm Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 10:52PM
LGBT Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 10:52PM
Raider Gói Trang Bị 03 5 2019 10:51PM
PéBi Túi Vàng May Mắn 03 5 2019 10:51PM
WaterFall Thẻ Cào 10.000 03 5 2019 10:50PM
WaterFall Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 10:50PM
iMon Nguyên Liệu Quý 03 5 2019 10:48PM
RoyalArcher Thẻ Cào 20.000 03 5 2019 10:43PM
ThánhTăng Nguyên Liệu Quý 03 5 2019 10:43PM
ZzTángTiênzZ Túi Vàng May Mắn 03 5 2019 10:42PM
CáVoiXanh Thẻ Cào 10.000 03 5 2019 10:42PM
CườngQB Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 10:41PM
RayO Rương Vũ Khí 03 5 2019 10:41PM
zTriệuTửLongz Túi Vàng May Mắn 03 5 2019 10:37PM
KingOfTheHell Túi Vàng May Mắn 03 5 2019 10:37PM
ThìLàmSao Gói Trang Bị 03 5 2019 10:37PM
nicegirl Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 10:37PM
VLz Nguyên Liệu Quý 03 5 2019 10:36PM
MXXD Túi Vàng May Mắn 03 5 2019 10:35PM
HỏaCơ Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 10:35PM
BinhThienHa Túi Đá Cường Hóa 03 5 2019 10:34PM
ToMaTo Gói Trang Bị 03 5 2019 10:33PM
KhátMáu Gói Trang Bị 03 5 2019 10:31PM
MQA Túi Đá Cường Hóa 03 5 2019 10:30PM
LKPhong Nguyên Liệu Quý 03 5 2019 10:30PM
Kiu Thẻ Cào 10.000 03 5 2019 10:29PM
Ring Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 10:28PM
MacK Túi Vàng May Mắn 03 5 2019 10:27PM
BrokenHeartX Túi Vàng May Mắn 03 5 2019 10:24PM
KingChicken Túi Vàng May Mắn 03 5 2019 10:20PM
General Thẻ Cào 20.000 03 5 2019 10:20PM
Clover Túi Vàng May Mắn 03 5 2019 10:10PM
CỏBaLá Gói Ngọc Khảm Nạm 03 5 2019 10:00PM
KingChicken Gói Ngọc Khảm Nạm 03 3 2019 10:28PM
BrokenHeartX Vourcher tăng 20% giá trị thẻ nạp 03 3 2019 10:17PM
Ring Túi Đá Cường Hóa 03 3 2019 9:36PM
SeouI Đá Tái Tạo 03 3 2019 9:33PM
DarkKnightlV Thẻ Cào 10.000 03 3 2019 9:29PM
Dolphin Túi Vàng May Mắn 03 3 2019 12:01AM