HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1SuGarHồng Cung thủ189644
2TraiĐấtTổX Chiến binh187943
3iCơnGióX Cung thủ138424
4SugarDadđy Chiến binh138387
5SugarBiladen Chiến binh134587
6LamLami Cung thủ133938
7ÚiZờiƠi Chiến binh131886
8iCơnMưa Tu sĩ131848
9HiiEm Chiến binh131822
10TraiPhúThọXxx Vệ binh129935
HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Lazy Tiên tri234066
2Behemoth Đấu sĩ226052
3Vulcan Thợ săn206948
4iKV Đấu sĩ194924
5HắcVôThường Đấu sĩ187795
6WaterFall Đấu sĩ162782
7LongKeng Thầy pháp155467
8KBT Thợ săn147920
9BMW Giáp sĩ146594
10AsinKs Thợ săn139960