HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1ZipX Cung thủ173497
2TraiĐấtTổX Chiến binh160250
3iIiIiIiIiIiIiIiIili Chiến binh127153
4Thính Cung thủ126769
5EmGáiQuốcDân Tu sĩ126184
6Jes Cung thủ124130
7TORRES Chiến binh123229
8ÚiZờiƠi Chiến binh119597
9NgườiHàNội Chiến binh118000
10Edwards Vệ binh115174
HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Behemoth Đấu sĩ210484
2Lazy Tiên tri203731
3HoàngGiaPN Thợ săn186990
4iKV Đấu sĩ177589
5BánhĐầuGà Đấu sĩ169331
6WaterFall Đấu sĩ137081
7BánhĐậuMá Thầy pháp133308
8BMW Giáp sĩ130692
9BrokenHeartX Thợ săn130577
10FightForHomies Thợ săn130366