HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Thính Cung thủ102414
2MaXL Chiến binh90830
3ZúNhỏZừaXoạZ Tu sĩ85774
4NghiệnRượu Chiến binh81179
5Volkswagen Vệ binh79127
6ĐừngNhìnTôi Vệ binh77296
7RoyalArcher Cung thủ74639
8DiamondX Chiến binh74279
9NgườiRơm Sát thủ72956
10Program Tu sĩ70771
HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Behemoth Đấu sĩ138839
2SoulCannonX Tiên tri124105
3CỏBaLá Đấu sĩ117950
4KingOfTheHell Thợ săn116316
5ZzMèoBáĐạoZz Đấu sĩ101172
6ChếtĐiCon Giáp sĩ90126
7OZxx Đấu sĩ84556
8PathOfSorrow Thợ săn76094
9BarbarianX Đấu sĩ73074
10SoloZ Thầy pháp71851