HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Thính Cung thủ103185
2MaXL Chiến binh91693
3ZúNhỏZừaXoạZ Tu sĩ85796
4NghiệnRượu Chiến binh81179
5Volkswagen Vệ binh79127
6ĐừngNhìnTôi Vệ binh77314
7DiamondX Chiến binh75685
8RoyalArcher Cung thủ74793
9NgườiRơm Sát thủ72956
10Program Tu sĩ70806
HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Behemoth Đấu sĩ139220
2SoulCannonX Tiên tri124124
3CỏBaLá Đấu sĩ117964
4KingOfTheHell Thợ săn117407
5ZzMèoBáĐạoZz Đấu sĩ102020
6ChếtĐiCon Giáp sĩ90149
7OZxx Đấu sĩ84918
8PathOfSorrow Thợ săn76094
9BarbarianX Đấu sĩ73292
10Areum Thợ săn72160