HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Wars Cung thủ129169
2TraiPT Chiến binh111005
3LáoPlus Tu sĩ98955
4NoLimit Chiến binh95721
5WarV Cung thủ92526
6WarP Chiến binh92133
7zZHưngYênZz Vệ binh91366
8iNắngBanMai Chiến binh88399
9ÚiZờiƠi Chiến binh85716
10NGáoz Chiến binh84309
HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1joinnn Đấu sĩ166104
2Lazy Tiên tri145947
3BắnLén Thợ săn141833
4zzACE Đấu sĩ138647
5zACEzFH Đấu sĩ124099
6ChếtĐiCon Giáp sĩ106793
7MySad Thợ săn94627
8WaterFall Đấu sĩ90022
9ZzSoloPlayerzZ Thầy pháp89733
10Omen Đấu sĩ84917