HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1RoyalArcher Cung thủ176472
2TraiĐấtTổX Chiến binh162580
3Jes Cung thủ129548
4PVD Chiến binh129077
5iLamLam Cung thủ128775
6iBý Tu sĩ126884
7Tết Chiến binh124452
8ÚiZờiƠi Chiến binh122131
9iZipX Chiến binh118251
10Masx Chiến binh116217
HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Behemoth Đấu sĩ212776
2Lazy Tiên tri209680
3HoàngGiaXX Thợ săn190284
4iKV Đấu sĩ181990
5RedDog Đấu sĩ171728
6WaterFall Đấu sĩ143258
7VềQuêĂnTết Thầy pháp138668
8Ring Thợ săn133361
9iChịDậu Thợ săn132122
10BMW Giáp sĩ131240