HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Thính Cung thủ106700
2aKu Chiến binh95936
3MấtCmnDạy Tu sĩ88533
4Thanks Chiến binh87040
5NghiệnRượu Chiến binh81179
6MaiAnhPhang Vệ binh80290
7Volkswagen Vệ binh79127
8DiamondX Chiến binh78995
9OnMyWay Cung thủ77935
10ĐạiÚyTèo Chiến binh75431
HạngNhân vậtClassNghềChiến tích
1Behemoth Đấu sĩ144401
2SoulCannonX Tiên tri124694
3BắnLén Thợ săn124420
4CỏBaLá Đấu sĩ121307
5zĐếThíchThiênz Đấu sĩ106775
6ChếtĐiCon Giáp sĩ93323
7PathOfSorrow Thợ săn78360
8BarbarianX Đấu sĩ77915
9zAFKz Thầy pháp73505
10Areum Thợ săn72355